18 άνω

18ano_invitation18 άνω. Συμμετοχή της Σπίζα στην αναδρομική έκθεση φωτογραφίας της μονάδας απεξάρτησης του 18 άνω.