Σχετικά

Η ΣΠΙΖΑ συστάθηκε στην Αθήνα το 2003, είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Έχει στόχο την προώθηση και προβολή των τεχνών, κυρίως της μουσικής, προσφέροντας ένα βήμα από το οποίο οι καλλιτέχνες - μέλη της ή μη - μπορούν από κοινού να πραγματοποιούν τα καλλιτεχνικά τους οράματα.

Μέλη της είναι καλλιτέχνες αλλά και άνθρωποι που αγαπούν και στηρίζουν την τέχνη. Οι ικανότητες, η εμπειρία και ο ενθουσιασμός τους έχουν συντελέσει σημαντικά στην επιτυχία των εκδηλώσεων που διοργανώνει η ΣΠΙΖΑ.

σπίζα η [spíza] : γένος ωδικών πτηνών, στο οποίο ανήκουν το καναρίνι, ο σπίνος, ο φλώρος, κ.ά. [αρχ. σπίζα]